Lämpötilaseuranta

Lämpötilamittarit ja -seurantajärjestelmät nopeuttavat ja helpottavat apteekkien ja terveydenhuollon tarkkuutta vaativan kylmäsäilytyksen lämpötilaseurantaa.