Vuoronumerojärjestelmä

Qmatic Solo– vuoronumerojärjestelmällä varmistetaan asiakasvirtojen sujuvan hallinnan myymälöissä, apteekeissa sekä terveydenhuollon kohteissa. Qmaticin tuotteet parantavat ennen kaikkea asiakasohjausta, mutta tarjoavat myös henkilökunnalle tehokkaammat työkalut tehtävien hoitamiselle. Asiakasohjausjärjestelmän avulla käyntiasiakkaita tai ajanvarausasiakkaita hallitaan älykkäästi läpi koko asiakaspolun ja toimintaa voidaan kehittää kerätyn tiedon avulla. Qmatic Solo -järjestelmässä ohjelmisto on sisäänrakennettu suoraan toimipaikkaan asennettavaan laitteistoon ja järjestelmällä voidaan ohjata yhdessä toimipaikassa useampia eri laitteita tai lippuautomaatteja.